Рейтинг веб-сторінок підрозділів НГУ

на 19.07.2016 року

Найменування Рейтинг**
1 Домен nmu.org.ua Переглянути рейтинг 165975
2 Репозитарій бібліотеки НГУ Переглянути рейтинг 89063
3 Бібліотека Переглянути рейтинг 42445
4 Рейтингування Переглянути рейтинг 9804
5 Розділ «Студентське життя» Переглянути рейтинг 5396
6 Кафедра підземної розробки родовищ Переглянути рейтинг 3852
7 Науковий вісник НГУ Переглянути рейтинг 3709
8 Офіційна сторінка НГУ Переглянути рейтинг 2681
9 Дистанційна освіта Переглянути рейтинг 2207
10 Кафедра гірничих машин та інжинірингу Переглянути рейтинг 1949
11 Економічний вісник Національного гірничого університету Переглянути рейтинг 1165
12 Медіарерусри НГУ Переглянути рейтинг 983
13 Кафедра менеджменту виробничої сфери Переглянути рейтинг 643
14 Кафедра системного аналізу та управління Переглянути рейтинг 538
15 Кафедра відновлюваних джерел енергії Переглянути рейтинг 479
16 Исследовательские платформы Переглянути рейтинг 438
17 Кафедра основ конструювання механізмів і машин Переглянути рейтинг 385
18 Кафедра транспортних систем і технологій Переглянути рейтинг 373
19 Кафедра історії і політичної теорії Переглянути рейтинг 310
20 Кафедра програмного забепечення комп`ютерних систем Переглянути рейтинг 270
21 Кафедра маркетингу Переглянути рейтинг 237
22 Науково-дослідна частина (Наука) Переглянути рейтинг 233
23 Интенрированная информационная система управления университетом: внедрение опыта ЕС в странах СНГ (проект Tempus) Переглянути рейтинг 220
24 Кафедра електропривода Переглянути рейтинг 219
25 Науково-технічна бібліотека Переглянути рейтинг 213
26 Науково-технічний збірник "Гірнича електромеханіка та автоматика" Переглянути рейтинг 209
27 Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій Переглянути рейтинг 208
28 Центр українсько-польської співпраці Переглянути рейтинг 185
29 Кафедра систем електропостачання Переглянути рейтинг 134
30 Кафедра будівництва і геомеханіки Переглянути рейтинг 112
31 Науково-технічний збірник "Збагачення корисних копалин" Переглянути рейтинг 108
32 Кафедра економічного аналізу та фінансів. Переглянути рейтинг 94
33 Кафедра аерології і охорони праці Переглянути рейтинг 92
34 Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин Переглянути рейтинг 86
35 Кафедра вищої математики Переглянути рейтинг 86
36 Кафедра фізики Переглянути рейтинг 83
37 Кафедра автомобілів і автомобільного господарства Переглянути рейтинг 83
38 Кафедра економіки підприємства Переглянути рейтинг 82
39 Кафедра екології Переглянути рейтинг 81
40 Кафедра фізичного виховання Переглянути рейтинг 77
41 Кафедра геоінформаційних систем Переглянути рейтинг 72
42 Кафедра маркшейдерії Переглянути рейтинг 69
43 Кафедра іноземних мов Переглянути рейтинг 68
44 Гуманітарний журнал Переглянути рейтинг 67
45 Кафедра філософії Переглянути рейтинг 62
46 Відділ міжнародних наукових проектів Переглянути рейтинг 59
47 Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки Переглянути рейтинг 58
48 Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій Переглянути рейтинг 57
49 Кафедра відкритих гірничих робіт Переглянути рейтинг 53
50 Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин Переглянути рейтинг 53
51 Кафедра збагачення корисних копалин Переглянути рейтинг 50
52 Кафедра геодезії Переглянути рейтинг 50
53 MІБО Переглянути рейтинг 49
54 Кафедра перекладу Переглянути рейтинг 49
55 Кафедра управління на транспорті Переглянути рейтинг 46
56 Кафедра прикладної економіки Переглянути рейтинг 41
57 Кафедра автоматизації і комп`ютерних систем Переглянути рейтинг 41
58 Січеславський альманах Переглянути рейтинг 37
59 Кафедра гідрогеології та інженерної геології Переглянути рейтинг 35
60 Кафедра кримінального права і кримінології Переглянути рейтинг 32
61 Геологорозвідувальний факультет Переглянути рейтинг 29
62 Кафедра загальної та структурної геології Переглянути рейтинг 27
63 Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва Переглянути рейтинг 25
64 Гірничий факультет Переглянути рейтинг 25
65 «Бізнес-інкубатор» Переглянути рейтинг 24
66 Інститут гуманітарних проблем Переглянути рейтинг 23
67 Щорічний збірник наукових працьрозробки родовищ Переглянути рейтинг 23
68 ІЗО Переглянути рейтинг 22
69 Гемологічний центр Переглянути рейтинг 22
70 Кафедра обліку та аудиту Переглянути рейтинг 21
71 Кафедра мінералогії та петрографії Переглянути рейтинг 20
72 Історія і культура Придніпров`я: невідомі та маловідомі сторінки Переглянути рейтинг 19
73 Кафедра військової підготовки Переглянути рейтинг 18
74 Кафедра гірничої механіки Переглянути рейтинг 18
75 Кафедра конституційного та адміністративного права Переглянути рейтинг 17
76 Информатика и менеджмент: квалификационные рамки в стандартах Болонского процесса (проект Tempus) Переглянути рейтинг 17
77 Кафедра економічної теорії та основ підприємництва Переглянути рейтинг 15
78 Кафедра технології гірничого машинобудування Переглянути рейтинг 15
79 Аспірантура та докторантура Переглянути рейтинг 13
80 Кафедра геофізичних методів розвідки Переглянути рейтинг 13
81 Інститут з проектування гірничих підприємств Переглянути рейтинг 12
82 Збірник наукових праць Національного гірничого університету Переглянути рейтинг 11
83 Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Переглянути рейтинг 10
84 Кафедра хімії Переглянути рейтинг 10
85 Механіко-машинобудівний факультет Переглянути рейтинг 8
86 Кафедра цивільного і господарського права Переглянути рейтинг 8
87 Відеостудія "Юність" Переглянути рейтинг 7
88 Електротехнічний факультет Переглянути рейтинг 6
89 Українсько-німецький культурний центр Переглянути рейтинг 5
90 Центр мовної підготовки Переглянути рейтинг 4
91 Юридичний факультет Переглянути рейтинг 4
92 Факультет будівництва Переглянути рейтинг 4
93 Українсько-американський лінгвістичний центр Переглянути рейтинг 3
94 Факультет інформаційних технологій Переглянути рейтинг 3
95 Українсько-японський центр Переглянути рейтинг 3
96 Программа сетевых академий Cisco (каф.АКС) Переглянути рейтинг 3
97 Науково-освітній центр "Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики" Переглянути рейтинг 2
98 Офіційна сторінка конкурсу "Мисс НГУ 2015" Переглянути рейтинг 2
99 Навчально-науково-виробничий комплекс "Вугілля" Переглянути рейтинг 2
100 Навчально-науково-виробничий комплекс «Безпека» Переглянути рейтинг 2
101 Українсько-польський науково-освітній центр радикальних технологій Переглянути рейтинг 2
102 Центр енергозбереження та енергоменеджменту Переглянути рейтинг 2
103 Факультет менеджменту Переглянути рейтинг 2
104 Геолого-мінералогічний музей НГУ Переглянути рейтинг 1
105 Українсько-турецький науково-освітній центр "Гірнича справа" Переглянути рейтинг 1
106 Фінансово-економічний факультет Переглянути рейтинг 1
107 Центр аналітико-технологічних досліджень мінеральної та техногенної сировини Переглянути рейтинг 1
108 Українсько-Іспано-Латиноамериканський центр Переглянути рейтинг 1
109 Відділ міжнародних освітніх проектів Переглянути рейтинг 0
110 Вступ до НГУ Переглянути рейтинг 0
111 Мобильный студенческий портал Переглянути рейтинг 0
112 Науково-навчальний центр САПР ТМ Переглянути рейтинг 0
113 Питання - Відповіді Переглянути рейтинг 0
114 Віртуальна читальна зала бібліотеки Переглянути рейтинг 0

* Ранг розраховується за наступною формулою:

★★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 1000;

★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 500;

★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 100.

** Інтегрований рейтинг розраховується за наступною формулою: IR = 0,5 IMPACT + 0,5 х 1/3 х (OPENNESS + PRESENCE)

PRESENCE - розраховується за даними google.com

OPENNESS - розраховується за даними scholar.google.com

IMPACT - максимальний корінь від множення кількості доменів, що посилаються, та зовнішніх зворотніх посилань за даними majesticseo.com та ahrefs.com