Рейтинг веб-сторінок підрозділів НГУ

на 19.07.2013 року

Найменування Рейтинг**
1 Домен nmu.org.ua Переглянути рейтинг 253066
2 Бібліотека Переглянути рейтинг 241670
3 Науковий вісник НГУ Переглянути рейтинг 7728
4 Репозитарій бібліотеки НГУ Переглянути рейтинг 6503
5 Офіційна сторінка НГУ Переглянути рейтинг 5243
6 ІЗО (Дистанційна освіта) Переглянути рейтинг 610
7 Рейтингування Переглянути рейтинг 608
8 Кафедра відновлюваних джерел енергії Переглянути рейтинг 416
9 Кафедра підземної розробки родовищ Переглянути рейтинг 388
10 Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій Переглянути рейтинг 339
11 Кафедра геоінформаційних систем Переглянути рейтинг 333
12 MІБО Переглянути рейтинг 300
13 Кафедра основ конструювання механізмів і машин Переглянути рейтинг 215
14 Кафедра транспортних систем і технологій Переглянути рейтинг 199
15 Кафедра програмного забепечення комп`ютерних систем Переглянути рейтинг 174
16 Кафедра фізичного виховання Переглянути рейтинг 156
17 Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин Переглянути рейтинг 155
18 Науково-дослідна частина (Наука) Переглянути рейтинг 153
19 Кафедра будівництва і геомеханіки Переглянути рейтинг 153
20 Кафедра автомобілів і автомобільного господарства Переглянути рейтинг 149
21 Кафедра вищої математики Переглянути рейтинг 142
22 Кафедра аерології і охорони праці Переглянути рейтинг 142
23 Кафедра систем електропостачання Переглянути рейтинг 131
24 Кафедра економіки підприємства Переглянути рейтинг 123
25 Кафедра електропривода Переглянути рейтинг 116
26 Кафедра відкритих гірничих робіт Переглянути рейтинг 106
27 Кафедра екології Переглянути рейтинг 102
28 Кафедра історії і політичної теорії Переглянути рейтинг 101
29 Кафедра менеджменту виробничої сфери Переглянути рейтинг 96
30 Кафедра маркшейдерії Переглянути рейтинг 90
31 Кафедра маркетингу Переглянути рейтинг 90
32 Кафедра гірничих машин та інжинірингу Переглянути рейтинг 88
33 Кафедра економічного аналізу та фінансів. Переглянути рейтинг 83
34 Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин Переглянути рейтинг 79
35 Економічний вісник Національного гірничого університету Переглянути рейтинг 75
36 Кафедра збагачення корисних копалин Переглянути рейтинг 73
37 Медіарерусри НГУ Переглянути рейтинг 67
38 Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій Переглянути рейтинг 64
39 Гуманітарний журнал Переглянути рейтинг 61
40 Кафедра управління на транспорті Переглянути рейтинг 61
41 Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки Переглянути рейтинг 56
42 Исследовательские платформы Переглянути рейтинг 55
43 Кафедра геодезії Переглянути рейтинг 52
44 Кафедра іноземних мов Переглянути рейтинг 51
45 Кафедра фізики Переглянути рейтинг 49
46 Кафедра перекладу Переглянути рейтинг 48
47 Интенрированная информационная система управления университетом: внедрение опыта ЕС в странах СНГ (проект Tempus) Переглянути рейтинг 41
48 Науково-технічний збірник "Гірнича електромеханіка та автоматика" Переглянути рейтинг 39
49 Кафедра кримінального права і кримінології Переглянути рейтинг 39
50 Кафедра обліку та аудиту Переглянути рейтинг 37
51 Геологорозвідувальний факультет Переглянути рейтинг 37
52 Кафедра гідрогеології та інженерної геології Переглянути рейтинг 36
53 Кафедра загальної та структурної геології Переглянути рейтинг 36
54 Кафедра автоматизації і комп`ютерних систем Переглянути рейтинг 36
55 Історія і культура Придніпров`я: невідомі та маловідомі сторінки Переглянути рейтинг 34
56 Информатика и менеджмент: квалификационные рамки в стандартах Болонского процесса (проект Tempus) Переглянути рейтинг 31
57 Січеславський альманах Переглянути рейтинг 30
58 Кафедра прикладної економіки Переглянути рейтинг 29
59 Кафедра мінералогії та петрографії Переглянути рейтинг 29
60 Науково-технічний збірник "Збагачення корисних копалин" Переглянути рейтинг 23
61 Кафедра військової підготовки Переглянути рейтинг 23
62 Щорічний збірник наукових працьрозробки родовищ Переглянути рейтинг 22
63 Кафедра системного аналізу та управління Переглянути рейтинг 22
64 Центр українсько-польської співпраці Переглянути рейтинг 20
65 Кафедра гірничої механіки Переглянути рейтинг 19
66 Інститут з проектування гірничих підприємств Переглянути рейтинг 19
67 Кафедра конституційного та адміністративного права Переглянути рейтинг 18
68 Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва Переглянути рейтинг 17
69 Кафедра філософії Переглянути рейтинг 16
70 Кафедра геофізичних методів розвідки Переглянути рейтинг 15
71 Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Переглянути рейтинг 15
72 Аспірантура та докторантура Переглянути рейтинг 14
73 Кафедра технології гірничого машинобудування Переглянути рейтинг 14
74 ІЗО Переглянути рейтинг 13
75 Інститут гуманітарних проблем Переглянути рейтинг 13
76 Кафедра хімії Переглянути рейтинг 12
77 Гірничий факультет Переглянути рейтинг 11
78 Кафедра економічної теорії та основ підприємництва Переглянути рейтинг 10
79 Факультет менеджменту Переглянути рейтинг 9
80 Українсько-польський науково-освітній центр радикальних технологій Переглянути рейтинг 9
81 Центр мовної підготовки Переглянути рейтинг 8
82 Навчально-науково-виробничий комплекс «Безпека» Переглянути рейтинг 8
83 Кафедра цивільного і господарського права Переглянути рейтинг 8
84 Центр енергозбереження та енергоменеджменту Переглянути рейтинг 7
85 Навчально-науково-виробничий комплекс "Вугілля" Переглянути рейтинг 6
86 Відеостудія "Юність" Переглянути рейтинг 6
87 Українсько-турецький науково-освітній центр "Гірнича справа" Переглянути рейтинг 6
88 Юридичний факультет Переглянути рейтинг 5
89 Українсько-німецький культурний центр Переглянути рейтинг 5
90 Розділ «Студентське життя» Переглянути рейтинг 4
91 Українсько-Іспано-Латиноамериканський центр Переглянути рейтинг 4
92 Збірник наукових праць Національного гірничого університету Переглянути рейтинг 3
93 Електротехнічний факультет Переглянути рейтинг 2
94 Факультет будівництва Переглянути рейтинг 2
95 Фінансово-економічний факультет Переглянути рейтинг 1
96 Українсько-американський лінгвістичний центр Переглянути рейтинг 1
97 Українсько-японський центр Переглянути рейтинг 1
98 Факультет інформаційних технологій Переглянути рейтинг 1
99 «Бізнес-інкубатор» Переглянути рейтинг 0
100 Науково-навчальний центр САПР ТМ Переглянути рейтинг 0
101 Программа сетевых академий Cisco (каф.АКС) Переглянути рейтинг 0
102 Центр аналітико-технологічних досліджень мінеральної та техногенної сировини Переглянути рейтинг 0
103 Відділ міжнародних освітніх проектів Переглянути рейтинг 0
104 Мобильный студенческий портал Переглянути рейтинг 0
105 Механіко-машинобудівний факультет Переглянути рейтинг 0
106 Гемологічний центр Переглянути рейтинг 0
107 Віртуальна читальна зала бібліотеки Переглянути рейтинг 0

* Ранг розраховується за наступною формулою:

★★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 1000;

★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 500;

★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 100.

** Інтегрований рейтинг розраховується за наступною формулою: IR = 0,5 IMPACT + 0,5 х 1/3 х (OPENNESS + PRESENCE)

PRESENCE - розраховується за даними google.com

OPENNESS - розраховується за даними scholar.google.com

IMPACT - максимальний корінь від множення кількості доменів, що посилаються, та зовнішніх зворотніх посилань за даними majesticseo.com та ahrefs.com