Рейтинг веб-сторінок підрозділів НГУ

на 29.07.2013 року

Найменування Рейтинг**
1 Домен nmu.org.ua Переглянути рейтинг 261438
2 Бібліотека Переглянути рейтинг 253336
3 Репозитарій бібліотеки НГУ Переглянути рейтинг 8822
4 Науковий вісник НГУ Переглянути рейтинг 8044
5 Офіційна сторінка НГУ Переглянути рейтинг 5210
6 Рейтингування Переглянути рейтинг 763
7 Кафедра підземної розробки родовищ Переглянути рейтинг 688
8 ІЗО (Дистанційна освіта) Переглянути рейтинг 586
9 Кафедра відновлюваних джерел енергії Переглянути рейтинг 405
10 Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій Переглянути рейтинг 347
11 Кафедра геоінформаційних систем Переглянути рейтинг 345
12 MІБО Переглянути рейтинг 302
13 Кафедра основ конструювання механізмів і машин Переглянути рейтинг 220
14 Кафедра транспортних систем і технологій Переглянути рейтинг 212
15 Кафедра будівництва і геомеханіки Переглянути рейтинг 156
16 Науково-дослідна частина (Наука) Переглянути рейтинг 155
17 Кафедра автомобілів і автомобільного господарства Переглянути рейтинг 152
18 Кафедра аерології і охорони праці Переглянути рейтинг 145
19 Кафедра фізичного виховання Переглянути рейтинг 142
20 Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин Переглянути рейтинг 139
21 Кафедра систем електропостачання Переглянути рейтинг 128
22 Кафедра економіки підприємства Переглянути рейтинг 124
23 Кафедра вищої математики Переглянути рейтинг 116
24 Кафедра електропривода Переглянути рейтинг 113
25 Кафедра історії і політичної теорії Переглянути рейтинг 109
26 Кафедра екології Переглянути рейтинг 109
27 Кафедра відкритих гірничих робіт Переглянути рейтинг 107
28 Кафедра менеджменту виробничої сфери Переглянути рейтинг 94
29 Кафедра маркшейдерії Переглянути рейтинг 93
30 Кафедра гірничих машин та інжинірингу Переглянути рейтинг 93
31 Кафедра маркетингу Переглянути рейтинг 90
32 Кафедра економічного аналізу та фінансів. Переглянути рейтинг 88
33 Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин Переглянути рейтинг 88
34 Кафедра збагачення корисних копалин Переглянути рейтинг 78
35 Медіарерусри НГУ Переглянути рейтинг 77
36 Исследовательские платформы Переглянути рейтинг 66
37 Економічний вісник Національного гірничого університету Переглянути рейтинг 62
38 Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій Переглянути рейтинг 61
39 Кафедра програмного забепечення комп`ютерних систем Переглянути рейтинг 58
40 Кафедра геодезії Переглянути рейтинг 58
41 Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки Переглянути рейтинг 56
42 Кафедра іноземних мов Переглянути рейтинг 51
43 Кафедра перекладу Переглянути рейтинг 49
44 Кафедра управління на транспорті Переглянути рейтинг 46
45 Кафедра фізики Переглянути рейтинг 45
46 Интенрированная информационная система управления университетом: внедрение опыта ЕС в странах СНГ (проект Tempus) Переглянути рейтинг 45
47 Науково-технічний збірник "Гірнича електромеханіка та автоматика" Переглянути рейтинг 42
48 Кафедра кримінального права і кримінології Переглянути рейтинг 42
49 Гуманітарний журнал Переглянути рейтинг 41
50 Геологорозвідувальний факультет Переглянути рейтинг 39
51 Кафедра гідрогеології та інженерної геології Переглянути рейтинг 36
52 Історія і культура Придніпров`я: невідомі та маловідомі сторінки Переглянути рейтинг 33
53 Кафедра автоматизації і комп`ютерних систем Переглянути рейтинг 33
54 Кафедра загальної та структурної геології Переглянути рейтинг 33
55 Кафедра обліку та аудиту Переглянути рейтинг 32
56 Информатика и менеджмент: квалификационные рамки в стандартах Болонского процесса (проект Tempus) Переглянути рейтинг 31
57 Кафедра прикладної економіки Переглянути рейтинг 31
58 Січеславський альманах Переглянути рейтинг 29
59 Кафедра мінералогії та петрографії Переглянути рейтинг 29
60 Кафедра системного аналізу та управління Переглянути рейтинг 24
61 Науково-технічний збірник "Збагачення корисних копалин" Переглянути рейтинг 23
62 Щорічний збірник наукових працьрозробки родовищ Переглянути рейтинг 23
63 Кафедра військової підготовки Переглянути рейтинг 23
64 Інститут з проектування гірничих підприємств Переглянути рейтинг 21
65 Кафедра конституційного та адміністративного права Переглянути рейтинг 21
66 Кафедра гірничої механіки Переглянути рейтинг 20
67 Центр українсько-польської співпраці Переглянути рейтинг 18
68 Кафедра філософії Переглянути рейтинг 18
69 Кафедра геофізичних методів розвідки Переглянути рейтинг 15
70 Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Переглянути рейтинг 15
71 Інститут гуманітарних проблем Переглянути рейтинг 15
72 Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва Переглянути рейтинг 14
73 Аспірантура та докторантура Переглянути рейтинг 14
74 Кафедра хімії Переглянути рейтинг 13
75 ІЗО Переглянути рейтинг 13
76 Кафедра технології гірничого машинобудування Переглянути рейтинг 11
77 Факультет менеджменту Переглянути рейтинг 10
78 Кафедра цивільного і господарського права Переглянути рейтинг 9
79 Навчально-науково-виробничий комплекс «Безпека» Переглянути рейтинг 9
80 Кафедра економічної теорії та основ підприємництва Переглянути рейтинг 8
81 Українсько-польський науково-освітній центр радикальних технологій Переглянути рейтинг 8
82 Гірничий факультет Переглянути рейтинг 7
83 Центр мовної підготовки Переглянути рейтинг 7
84 Центр енергозбереження та енергоменеджменту Переглянути рейтинг 7
85 Навчально-науково-виробничий комплекс "Вугілля" Переглянути рейтинг 7
86 Українсько-турецький науково-освітній центр "Гірнича справа" Переглянути рейтинг 7
87 Відеостудія "Юність" Переглянути рейтинг 6
88 Юридичний факультет Переглянути рейтинг 5
89 Розділ «Студентське життя» Переглянути рейтинг 5
90 Факультет інформаційних технологій Переглянути рейтинг 5
91 Українсько-німецький культурний центр Переглянути рейтинг 4
92 Українсько-Іспано-Латиноамериканський центр Переглянути рейтинг 4
93 Збірник наукових праць Національного гірничого університету Переглянути рейтинг 3
94 Факультет будівництва Переглянути рейтинг 3
95 Електротехнічний факультет Переглянути рейтинг 2
96 Фінансово-економічний факультет Переглянути рейтинг 1
97 Українсько-американський лінгвістичний центр Переглянути рейтинг 1
98 Українсько-японський центр Переглянути рейтинг 1
99 Науково-навчальний центр САПР ТМ Переглянути рейтинг 1
100 «Бізнес-інкубатор» Переглянути рейтинг 0
101 Программа сетевых академий Cisco (каф.АКС) Переглянути рейтинг 0
102 Відділ міжнародних освітніх проектів Переглянути рейтинг 0
103 Центр аналітико-технологічних досліджень мінеральної та техногенної сировини Переглянути рейтинг 0
104 Мобильный студенческий портал Переглянути рейтинг 0
105 Механіко-машинобудівний факультет Переглянути рейтинг 0
106 Гемологічний центр Переглянути рейтинг 0
107 Віртуальна читальна зала бібліотеки Переглянути рейтинг 0

* Ранг розраховується за наступною формулою:

★★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 1000;

★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 500;

★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 100.

** Інтегрований рейтинг розраховується за наступною формулою: IR = 0,5 IMPACT + 0,5 х 1/3 х (OPENNESS + PRESENCE)

PRESENCE - розраховується за даними google.com

OPENNESS - розраховується за даними scholar.google.com

IMPACT - максимальний корінь від множення кількості доменів, що посилаються, та зовнішніх зворотніх посилань за даними majesticseo.com та ahrefs.com