Рейтинг веб-сторінок підрозділів НГУ

на 27.11.2014 року

Найменування Рейтинг**
1 Домен nmu.org.ua Переглянути рейтинг 330572
2 Бібліотека Переглянути рейтинг 215002
3 Репозитарій бібліотеки НГУ Переглянути рейтинг 71464
4 Науковий вісник НГУ Переглянути рейтинг 7704
5 Рейтингування Переглянути рейтинг 3983
6 Офіційна сторінка НГУ Переглянути рейтинг 3798
7 Кафедра гірничих машин та інжинірингу Переглянути рейтинг 3785
8 Кафедра системного аналізу та управління Переглянути рейтинг 1091
9 Кафедра відновлюваних джерел енергії Переглянути рейтинг 603
10 Кафедра програмного забепечення комп`ютерних систем Переглянути рейтинг 559
11 Интенрированная информационная система управления университетом: внедрение опыта ЕС в странах СНГ (проект Tempus) Переглянути рейтинг 539
12 Кафедра транспортних систем і технологій Переглянути рейтинг 475
13 Дистанційна освіта Переглянути рейтинг 470
14 Кафедра підземної розробки родовищ Переглянути рейтинг 388
15 Центр українсько-польської співпраці Переглянути рейтинг 377
16 Кафедра основ конструювання механізмів і машин Переглянути рейтинг 260
17 Кафедра історії і політичної теорії Переглянути рейтинг 234
18 Науково-дослідна частина (Наука) Переглянути рейтинг 228
19 Кафедра маркетингу Переглянути рейтинг 221
20 Медіарерусри НГУ Переглянути рейтинг 201
21 Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій Переглянути рейтинг 180
22 Кафедра електропривода Переглянути рейтинг 176
23 Кафедра автомобілів і автомобільного господарства Переглянути рейтинг 146
24 Кафедра будівництва і геомеханіки Переглянути рейтинг 136
25 Економічний вісник Національного гірничого університету Переглянути рейтинг 135
26 Кафедра фізичного виховання Переглянути рейтинг 130
27 Кафедра аерології і охорони праці Переглянути рейтинг 123
28 ІЗО (Дистанційна освіта) Переглянути рейтинг 122
29 Щорічний збірник наукових працьрозробки родовищ Переглянути рейтинг 114
30 Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин Переглянути рейтинг 113
31 Кафедра систем електропостачання Переглянути рейтинг 110
32 Кафедра економічного аналізу та фінансів. Переглянути рейтинг 101
33 Кафедра фізики Переглянути рейтинг 100
34 Кафедра геоінформаційних систем Переглянути рейтинг 98
35 Кафедра маркшейдерії Переглянути рейтинг 98
36 Кафедра економіки підприємства Переглянути рейтинг 96
37 Кафедра менеджменту виробничої сфери Переглянути рейтинг 91
38 Кафедра екології Переглянути рейтинг 89
39 Исследовательские платформы Переглянути рейтинг 81
40 Кафедра управління на транспорті Переглянути рейтинг 79
41 Кафедра автоматизації і комп`ютерних систем Переглянути рейтинг 74
42 Кафедра відкритих гірничих робіт Переглянути рейтинг 71
43 Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки Переглянути рейтинг 70
44 Науково-технічний збірник "Збагачення корисних копалин" Переглянути рейтинг 69
45 Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій Переглянути рейтинг 68
46 Кафедра збагачення корисних копалин Переглянути рейтинг 67
47 Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин Переглянути рейтинг 65
48 MІБО Переглянути рейтинг 62
49 Кафедра філософії Переглянути рейтинг 58
50 Кафедра іноземних мов Переглянути рейтинг 58
51 Історія і культура Придніпров`я: невідомі та маловідомі сторінки Переглянути рейтинг 58
52 Кафедра вищої математики Переглянути рейтинг 57
53 Кафедра геодезії Переглянути рейтинг 55
54 Науково-технічний збірник "Гірнича електромеханіка та автоматика" Переглянути рейтинг 51
55 Кафедра перекладу Переглянути рейтинг 48
56 Кафедра кримінального права і кримінології Переглянути рейтинг 47
57 Гуманітарний журнал Переглянути рейтинг 45
58 Кафедра гідрогеології та інженерної геології Переглянути рейтинг 44
59 Науково-технічна бібліотека Переглянути рейтинг 42
60 Січеславський альманах Переглянути рейтинг 42
61 Розділ «Студентське життя» Переглянути рейтинг 41
62 Геологорозвідувальний факультет Переглянути рейтинг 38
63 Кафедра прикладної економіки Переглянути рейтинг 34
64 Кафедра загальної та структурної геології Переглянути рейтинг 34
65 Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва Переглянути рейтинг 33
66 Кафедра обліку та аудиту Переглянути рейтинг 31
67 Гемологічний центр Переглянути рейтинг 30
68 Гірничий факультет Переглянути рейтинг 25
69 Кафедра мінералогії та петрографії Переглянути рейтинг 24
70 Кафедра конституційного та адміністративного права Переглянути рейтинг 24
71 Информатика и менеджмент: квалификационные рамки в стандартах Болонского процесса (проект Tempus) Переглянути рейтинг 23
72 Кафедра військової підготовки Переглянути рейтинг 20
73 Аспірантура та докторантура Переглянути рейтинг 20
74 Кафедра гірничої механіки Переглянути рейтинг 18
75 Кафедра геофізичних методів розвідки Переглянути рейтинг 17
76 Інститут з проектування гірничих підприємств Переглянути рейтинг 14
77 Механіко-машинобудівний факультет Переглянути рейтинг 14
78 Кафедра технології гірничого машинобудування Переглянути рейтинг 13
79 Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Переглянути рейтинг 12
80 ІЗО Переглянути рейтинг 12
81 Інститут гуманітарних проблем Переглянути рейтинг 11
82 Відділ міжнародних наукових проектів Переглянути рейтинг 11
83 Кафедра хімії Переглянути рейтинг 10
84 Українсько-німецький культурний центр Переглянути рейтинг 8
85 Кафедра цивільного і господарського права Переглянути рейтинг 8
86 Кафедра економічної теорії та основ підприємництва Переглянути рейтинг 8
87 Навчально-науково-виробничий комплекс "Вугілля" Переглянути рейтинг 8
88 Факультет менеджменту Переглянути рейтинг 7
89 Центр мовної підготовки Переглянути рейтинг 6
90 Юридичний факультет Переглянути рейтинг 6
91 Електротехнічний факультет Переглянути рейтинг 6
92 Відеостудія "Юність" Переглянути рейтинг 5
93 Навчально-науково-виробничий комплекс «Безпека» Переглянути рейтинг 5
94 Українсько-польський науково-освітній центр радикальних технологій Переглянути рейтинг 5
95 Українсько-Іспано-Латиноамериканський центр Переглянути рейтинг 4
96 Центр енергозбереження та енергоменеджменту Переглянути рейтинг 4
97 Факультет інформаційних технологій Переглянути рейтинг 4
98 Українсько-американський лінгвістичний центр Переглянути рейтинг 4
99 Українсько-турецький науково-освітній центр "Гірнича справа" Переглянути рейтинг 3
100 Українсько-японський центр Переглянути рейтинг 3
101 Программа сетевых академий Cisco (каф.АКС) Переглянути рейтинг 3
102 Збірник наукових праць Національного гірничого університету Переглянути рейтинг 2
103 Факультет будівництва Переглянути рейтинг 2
104 Відділ міжнародних освітніх проектів Переглянути рейтинг 1
105 Фінансово-економічний факультет Переглянути рейтинг 1
106 «Бізнес-інкубатор» Переглянути рейтинг 1
107 Центр аналітико-технологічних досліджень мінеральної та техногенної сировини Переглянути рейтинг 1
108 Науково-навчальний центр САПР ТМ Переглянути рейтинг 1
109 Мобильный студенческий портал Переглянути рейтинг 1
110 Віртуальна читальна зала бібліотеки Переглянути рейтинг 0

* Ранг розраховується за наступною формулою:

★★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 1000;

★★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 500;

★ - для веб-сторінок з інтегральним рейтингом, вищим за 100.

** Інтегрований рейтинг розраховується за наступною формулою: IR = 0,5 IMPACT + 0,5 х 1/3 х (OPENNESS + PRESENCE)

PRESENCE - розраховується за даними google.com

OPENNESS - розраховується за даними scholar.google.com

IMPACT - максимальний корінь від множення кількості доменів, що посилаються, та зовнішніх зворотніх посилань за даними majesticseo.com та ahrefs.com