Динаміка

Найменування Адреса Рейтинг
1 MІБО mibo.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
2 Аспірантура та докторантура as-doc.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
3 Бібліотека lib.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
4 Відділ міжнародних наукових проектів projects.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
5 Відділ міжнародних освітніх проектів vmop.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
6 Відеостудія "Юність" unist.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
7 Віртуальна читальна зала бібліотеки vrl.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
8 Вступ до НГУ vstup.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
9 Гемологічний центр gem.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
10 Геолого-мінералогічний музей НГУ museum.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
11 Геологорозвідувальний факультет grf.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
12 Гірничий факультет gf.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
13 Гуманітарний журнал gj.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
14 Дистанційна освіта do.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
15 Домен nmu.org.ua nmu.org.ua Переглянути рейтинг
16 Економічний вісник Національного гірничого університету ev.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
17 Електротехнічний факультет etf.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
18 Збірник наукових праць Національного гірничого університету znp.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
19 Интенрированная информационная система управления университетом: внедрение опыта ЕС в странах СНГ (проект Tempus) inure.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
20 Информатика и менеджмент: квалификационные рамки в стандартах Болонского процесса (проект Tempus) inarm.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
21 Исследовательские платформы technology.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
22 ІЗО izo.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
23 ІЗО (Дистанційна освіта) dc.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
24 Інститут гуманітарних проблем igp.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
25 Інститут з проектування гірничих підприємств ipgp.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
26 Історія і культура Придніпров`я: невідомі та маловідомі сторінки ikp.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
27 Кафедра автоматизації і комп`ютерних систем aks.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
28 Кафедра автомобілів і автомобільного господарства aag.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
29 Кафедра аерології і охорони праці aop.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
30 Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій bit.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
31 Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки btpm.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
32 Кафедра будівництва і геомеханіки bg.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
33 Кафедра вищої математики vm.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
34 Кафедра відкритих гірничих робіт vgr.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
35 Кафедра відновлюваних джерел енергії vde.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
36 Кафедра військової підготовки vp.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
37 Кафедра геодезії geodez.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
38 Кафедра геоінформаційних систем gis.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
39 Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин gppkk.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
40 Кафедра геофізичних методів розвідки gmr.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
41 Кафедра гідрогеології та інженерної геології gig.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
42 Кафедра гірничих машин та інжинірингу gmi.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
43 Кафедра гірничої механіки gm.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
44 Кафедра екології ecology.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
45 Кафедра економіки підприємства ep.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
46 Кафедра економічного аналізу та фінансів. eaf.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
47 Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій ekit.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
48 Кафедра економічної теорії та основ підприємництва etop.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
49 Кафедра електропривода elprivod.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
50 Кафедра загальної та структурної геології zsg.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
51 Кафедра збагачення корисних копалин zkk.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
52 Кафедра іноземних мов im.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
53 Кафедра історії і політичної теорії ipt.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
54 Кафедра конституційного та адміністративного права kap.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
55 Кафедра кримінального права і кримінології kkpk.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
56 Кафедра маркетингу mk.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
57 Кафедра маркшейдерії marksh.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
58 Кафедра менеджменту виробничої сфери mvs.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
59 Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій mivt.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
60 Кафедра мінералогії та петрографії mp.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
61 Кафедра обліку та аудиту oa.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
62 Кафедра основ конструювання механізмів і машин okmm.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
63 Кафедра перекладу pereklad.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
64 Кафедра підземної розробки родовищ prr.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
65 Кафедра прикладної економіки pe.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
66 Кафедра програмного забепечення комп`ютерних систем pzks.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
67 Кафедра систем електропостачання se.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
68 Кафедра системного аналізу та управління sau.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
69 Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин trrkk.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
70 Кафедра технології гірничого машинобудування tgm.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
71 Кафедра транспортних систем і технологій tst.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
72 Кафедра управління на транспорті ut.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
73 Кафедра фізики physics.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
74 Кафедра фізичного виховання kfv.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
75 Кафедра філософії filosof.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
76 Кафедра хімії himik.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
77 Кафедра цивільного і господарського права cgp.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
78 Медіарерусри НГУ media.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
79 Механіко-машинобудівний факультет mmf.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
80 Мобильный студенческий портал m.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
81 Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва cms.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
82 Навчально-науково-виробничий комплекс "Вугілля" vugil.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
83 Навчально-науково-виробничий комплекс «Безпека» bezpeka.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
84 Науковий вісник НГУ nv.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
85 Науково-дослідна частина (Наука) science.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
86 Науково-навчальний центр САПР ТМ csapr.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
87 Науково-освітній центр "Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики" rec.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
88 Науково-технічна бібліотека d.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
89 Науково-технічний збірник "Гірнича електромеханіка та автоматика" gea.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
90 Науково-технічний збірник "Збагачення корисних копалин" zzkk.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
91 Офіційна сторінка конкурсу "Мисс НГУ 2015" miss.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
92 Офіційна сторінка НГУ www.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
93 Питання - Відповіді faq.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
94 Программа сетевых академий Cisco (каф.АКС) cisco.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
95 Рейтингування webometrics.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
96 Репозитарій бібліотеки НГУ ir.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
97 Розділ «Студентське життя» student.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
98 Січеславський альманах sa.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
99 Українсько-американський лінгвістичний центр u-alc.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
100 Українсько-Іспано-Латиноамериканський центр u-i-lc.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
101 Українсько-німецький культурний центр u-dlc.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
102 Українсько-польський науково-освітній центр радикальних технологій u-pcrt.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
103 Українсько-турецький науково-освітній центр "Гірнича справа" u-tgp.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
104 Українсько-японський центр u-jc.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
105 Факультет будівництва fb.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
106 Факультет інформаційних технологій fit.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
107 Факультет менеджменту fm.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
108 Фінансово-економічний факультет fef.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
109 Центр аналітико-технологічних досліджень мінеральної та техногенної сировини catd.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
110 Центр енергозбереження та енергоменеджменту cee.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
111 Центр мовної підготовки cmp.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
112 Центр українсько-польської співпраці pl.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
113 Щорічний збірник наукових працьрозробки родовищ rr.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
114 Юридичний факультет uf.nmu.org.ua Переглянути рейтинг
115 «Бізнес-інкубатор» bi.nmu.org.ua Переглянути рейтинг